- We werken enkel op afspraak.Dringende problemen krijgen voorrang.

- Avondwacht

               Van 20u00 tot 08u00 wordt U automatisch doorverbonden met de arts van weekwacht.

- Weekendwacht

            Op feestdagen en in het weekend kan U voor dringende gevallen terecht op de wachtpost van de huisartsenkring :

            Herkenrode Huisartsenwachtpost : Huis 9 (tegenover het college)

            Stadsomvaart 9

            3500 HASSELT

            TELEFOON : 011 33 65 33