Isolatie- en quarantainepapieren en allerlei attesten kan U terugvinden op mijngezondheid.be.Indien U ons hieromtrent contacteert zal U,gezien de huidige overbelasting,enige wachttijd moeten respecteren ; onze prioriteit gaat nu naar een correct test- en isolatiebeleid en zorg voor zieken

Kinderen symptomen


 • Kinderen vanaf 6 jaar met mogelijke symptomen van COVID-19 moeten steeds getest worden. 
  Kinderen <6 jaar worden getest bij ernstige symptomen of bij milde symptomen én een recent contact met een bevestigd geval van COVID-19 (hoog of laag risico). 
  • In afwachting van het testresultaat blijft het kind thuis. Bij een negatief testresultaat kan het kind terug naar school/kinderopvang.
  • Bij een positief testresultaat start de periode van 7 dagen isolatie + 3 dagen voorzichtigheid en start contactonderzoek rond het kind. 

Contact Covid -in huis

 • Kinderen met een recente infectie (<5 maanden geleden) moeten, net als volwassenen, niet in quarantaine maar moeten wel bijzondere voorzorgen nemen. Dit houdt bv. in het strikt dragen van een mondmasker in binnenruimtes (voor kinderen vanaf 6 jaar) en beperken van contacten, in het bijzonder met risicogroepen.
 • De andere kinderen volgen de regels voor niet-gevaccineerde hoog-risicocontacten, met een uitzondering voor het dragen van een mondmasker voor kinderen jonger dan 6 jaar. 
  • Niet-gevaccineerde hoog-risicocontacten moeten 10 dagen in quarantaine gaan.
  • De duur van de quarantaine kan eventueel ingekort worden, met verlaten van de woning vanaf dag 7, op voorwaarde dat:
   • dagelijks een zelftest wordt uitgevoerd met negatief resultaat;
   • in binnenruimtes buiten de eigen woning steeds een mondmasker gedragen wordt. Deelname aan activiteiten waarbij het dragen van een mondmasker niet mogelijk is (bv. restaurantbezoek) kan dus niet.
   • steeds afstand gehouden wordt van anderen en in het bijzonder van personen met een verhoogd risico op ernstige ziekte.
 • Zodra een kind mogelijke symptomen van COVID-19 vertoont, moet het getest worden door een zorgverlener. Indien het kind niet getest wordt, wordt het beschouwd als een bevestigd geval. Dit wordt doorgegeven aan de kinderopvang/school en het kind dient 7 dagen in isolatie te blijven.  

Contact op school/crèche

 • In geval van risicocontact in de crèche/kinderopvang/school
  • Alle leden van de groep worden beschouwd als laag-risico contact zolang er niet meer dan 3 besmettingen binnen 1 week tijd voorkomen. Bij kleinere groepen (<16 leden), wordt iedereen als laag-risico contact beschouwd zolang er minder dan 25% van de groep besmet raakt binnen 1 week.
  • Laag-risico contacten moeten getest worden indien ze mogelijke symptomen van COVID-19 vertonen.
  • Vanaf 4 besmettingen in 1 week (of >= 25%) wordt de 'noodremprocedure' geactiveerd.
 • Bij de noodremprocedure gelden omwille van de intense viruscirculatie strengere richtlijnen:
  • De klas wordt gesloten en alle kinderen en de leerkracht moeten gedurende 5 dagen in quarantaine. Testen (afgenomen door een zorgverlener) zijn enkel nodig bij het ontwikkelen van mogelijke symptomen van COVID-19.
  • Er zijn geen uitzonderingen. Ook de volledig gevaccineerde leerkracht dient een quarantaine te respecteren, evenals kinderen met een recente infectie.
  • Aansluitend aan de quarantaine moet nog 5 dagen verhoogde voorzichtigheid aan de dag gelegd worden, met verder beperken van contacten en mijden van risicogroepen.

Ander contact

 • In geval van blootstelling in een andere context (bv. sportclub, niet inwonend familielid of vriend...):
  • Het kind wordt beschouwd als een laag-risicocontact en moet getest worden bij mogelijke symptomen van COVID-19.