We kunnen voor patienten die in onze praktijk zijn ingeschreven de  Covid-vaccinatie die in het buitenland gebeurde registreren


U kunt sinds begin juli 2021 ook een vaccinatiecertificaat krijgen wanneer

  • het vaccin in België erkend is en u de nodige bewijsstukken van de buitenlandse vaccinatie kunt voorleggen én
  • u een rijksregisternummer hebt of een BIS-nummer met als hoofdverblijfplaats België heb

Het land (binnen of buiten de EU) waar u de vaccinatie hebt ontvangen, is niet langer van belang.


U bezorgt ons volgende ingescande documenten op het mailadres : eb.sthcerbmal-sreteep@kjitkarp

- Identiteistkaart (beide zijden)

- vaccinatiebewijs dat afgeleverd werd in het buitenland


Indien U geen gmd heeft in onze praktijk dient U zich te wenden tot Uw eigen huisarts