Certificaten en info

Alles over je certificaat : klik hier

Ik wil een herstel-certificaat.

Welke test leidt tot een herstelcertificaat?

 • Herstelcertificaten worden enkel afgeleverd op basis van een positieve PCR-test waarvan het resultaat onderzocht werd in een Belgisch labo. Er kunnen geen herstelcertificaten worden afgeleverd op basis van zelftesten, sneltesten (antigeentesten of serologische testen) of antilichaamtesten.
 • Bovendien moet de besmetting minder dan 180 dagen geleden vastgesteld zijn. Wetenschappers zijn het erover eens dat iemand na het doormaken van een acute COVID-infectie (aangetoond door een PCR-test) vanaf dan 180 dagen beschermd is tegen een nieuwe infectie.

Vanaf wanneer zal u het herstelcertificaat digitaal kunnen terugvinden?

Als u al voor 1 juli 2021 een coronabesmetting doormaakte en dit met een positieve PCR-test door een labo werd vastgesteld, dan zal u een herstelcertificaat kunnen opvragen als de besmetting minder dan 180 dagen geleden werd vastgesteld én de PCR-test dateert van 22 januari 2021 of later.


Wat als je vaccinatiestatus niet correct is ?


STAP 1 : HELPDESK

Bel naar de helpdesk COVID-certificaten (nummer: 078/78.78.50).

De centrale helpdesk COVID-certificaten zal kunnen nakijken of het certificaat aanwezig is en eventueel opnieuw versturen. Deze centrale helpdesk krijgt geen inzicht in de gegevens in Vaccinnet zelf.  

Indien het vaccinatiecertificaat ontbreekt of niet correct is, zal de centrale helpdesk de burger doorsturen naar zijn vaccinator. De vaccinator is

 • het vaccinatiecentrum
 • De huisarts indien hij zelf de vaccinatie heeft geregistreerd
 • Woonzorgcentra bij personeel en bewoners die gevaccineerd zijn in het wooon- en zorgcentrum


STAP 2 NAZICHT DOOR DE VACCINATOR


Het verwijderen en/of corrigeren van registraties kan enkel in de webapplicatie van Vaccinnet door de persoon die de registraties heeft gedaan in vaccinnet


STAP 3 DE HUISARTS

Als er geen enkel bewijs van vaccinatie is (vaccinatiekaartje, Vaccinnet, Doclr…) zal de burger zijn huisarts moeten contacteren om medisch de verschillende opties te overlopen. In onderstaande paragraaf schetsen we de procedure die huisartsen dienen te volgen.

a) De burger is mogelijk voldoende beschermd. Indien hij geen certificaat nodig heeft, kan je als huisarts in samenspraak met de burger beslissen om geen extra vaccinatie te doen. 

b) Indien er enkel bewijs is van 1 dosis maar niet van een 2e dosis (uitzondering Janssen), dan wordt opnieuw een 2e dosis toegediend (nu de 3e dosis) om een certificaat van volledige vaccinatie te bekomen: 

 • Vaccinatie van de 3e dosis kan via het opvangnet eind augustus. 
 • Als huisarts vervolledig je het vaccinatieschema met hetzelfde vaccin-type waarvan er wel bewijs aanwezig is.
 • Indien de burger dringend zijn certificaat nodig heeft om te reizen, dan wordt aangeraden een PCR te verrichten. 

c) Indien er werkelijk geen bewijs van de vaccinatie is (dosis 1 + 2), dan moet er opnieuw gevaccineerd worden om een certificaat te bekomen. 

 • Deze burgers worden in augustus automatisch opgeroepen via het opvangnet. Als de burger hierop ingaat, zal de burger aan het eind 4 dosissen Covid-19-vaccins ontvangen. 
 • Voorkeur is om deze vaccinatie met Janssen te doen. Als huisarts dien je contact op te nemen met het vaccinatiecentrum om deze om te boeken naar Janssen op basis van jouw medische inschatting. Het vaccinatiecentrum kan dit manueel inplannen. 
 • Indien de burger dringend zijn certificaat nodig heeft om te reizen, dan wordt aangeraden een PCR te verrichten. 

d) Buitenlandse vaccinatiebewijzen 

 • Over deze procedure zal vanaf 23/6 gecommuniceerd worden.