WETTELIJK VERPLICHT MEE TE DELEN  GEGEVENS :

Naam: bvba Dokters Peeters-Lambrechts.  

Adres: Luikersteenweg 256a 3500 HASSELT

Contactgegevens:

Telefonisch 011 27 29 69

Mail eb.sthcerbmal-sreteep@kjitkarp   

Ondernemingsnummer: ON 0877.855.839

Toezichthoudende autoriteit: Orde der artsen, gevestigd te de Jamblinne de Meuxplein 34 – 35 in 1030 Brussel.  

Gereglementeerd beroep:

beroepsvereniging  : Orde der artsen Limburg

de beroepstitel  : erkend huisarts 

Gedragscode:  Code van medische deontologie via deze link.